Yönetmelikler

Yönetmelikler (5)

Konu :Reçete Talimat No: 2013/10 Bilindiği üzere, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazetede ve…
VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞINA Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 48. Maddesi gereği veteriner hekim, kullandığı veya tavsiye ettiği her ilacı…
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış veya…
Cumartesi, 28 Aralık 2013 13:22

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – …
Sayı :49423435-325.20.06/20600 24/05/2013 Konu :Perakende Satış Yerleri ve Tıbbi Ürün Bulunduran Yerlerin İzin ve Denetim İşlemleri TALİMAT NO: 2013/14 5996…