; Antalya Veteriner Hekimler Odası
 • 0242 325 92 14 - 0242 325 92 12
 • tahsindemirsoz@hotmail.com

  Duyurular

  Veteriner Hekimler için Eğitim Kursu 13 Nisan 2017

                         

               8 Ekim 2011 tarihli resmi gazete de yayımlanan,Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin “6.madde a bendi doğrultusunda Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve eğitim belgesi olan Veteriner Hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge Veteriner Hekimler Odası onaylı noter tasdikli Veteriner Hekim sözleşmesi bu satış yerlerinde görev alacak Veteriner Hekimlerden istenmektedir.Bu yönetmeliğe göre Veteriner Hekimler bu konuda düzenlenecek eğitim kursuna katılıp belge almak ve alınan belgeyi Ev ve Süs Hayvanı Satış yerleri ile yapacakları anlaşma aşamasında ibraz etmek zorundadır. Konuyla ilgili 13 Nisan 2017 tarihinde Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda saat 09:30-17:00 da düzenleyeceğimiz eğitim kursuna katılmak isteyenlerin aşağıda belirtilenler doğrultusunda başvuru yapmalarını rica ederiz.

   

                                                                                                                                                                                                                 ANTALYA VETERİNER HEKİMLER ODASI

  or
  or
  ;