İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER

Yayınlanma HABERLER

v     50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır.

v     6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrası ç bendinde “çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar” iş güvenliği kanunu kapsamı dışındadır denilmektedir.

v     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri madde 6, 1. Fıkrası, a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir denilmektedir.

v     İş güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri Madde 12 de belirtilmiştir. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 8 dk. süreyle İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

v     İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi 1. fıkra b. bendinde tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda 6 dk. hesabı ile işyeri hekimi bulundurulmalıdır denilmektedir.

Bu nedenle öncelikle meslektaşlarımızın aşağıda belirtilenleri takip etmesi gerekiyor.

1-İşyeri SGK sicil numarasında bulunan NACE koduna göre tehlike sınıflarını belirtmeleri gerekir.

2-Bazı işyerlerinin tehlike sınıfları hatalı olabiliyor. Bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. İlk Önce faaliyet alanınız ile NACE kodundaki tanımın birbiri ile uyumlu olması gerekiyor.

3-12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı kanunun 56.maddesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38. maddesi 1. fıkra a bendinde yapılan değişikliklerin incelenmesi gerekiyor.

4-İşyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin belirlenmesi için aşağıdaki tablo incelenmesi gerekiyor.

 

YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

Yayınlanma HABERLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu23/09/2013 tarih ve 101394 sayılı yazısı (genelge 2013/9)ile;10/08/2005 tarihinden itibaren Yeşil Reçeteye tabi ilaçların her bir reçeteye 2 (iki) kutudan fazla reçetelendirilmelerinde hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şemasını içeren ilgili klinik /bilim dalı /anabilim dalı sağlık kurulu raporunun reçeteye eklenmekte olduğunu,bununla birlikte mülga Tedavi HizmetleriGenel Müdürlüğü'nün 26/06/2006 tarih ve 12289 sayılı genelgesi ile  30/05/2011 tarih ve 23874 sayılı genelgesinde ilaç kullanım raporu için sağlık kurumlarınca verilecek raporların,ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenmesinin yeterli görüldüğünü.

 Uygulamada bütünlük teşkil etmek ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yeşil reçeteye tabi ilaçların bir reçeteye 2(iki) kutudan fazla reçetelendirilmeleri  için sağlık kurumlarınca verilecek raporların ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenmesinin yeterli olacağını bildirmiştir.

İLK 50 SEMİNERLERİ " KLİNİSYEN GÖZÜYLE “ DİZ “ UYGULAMALI ORTOPEDİ SEMİNERİ

Yayınlanma HABERLER

 

08 EYLÜL PAZAR günü odamız ve Bucalemoon Organizasyon işbirliği ile Hizmet içi Eğitim Salonumuzda Dr. Ateş Barut'un sunumu ile "KLİNİSYEN GÖZÜYLE DİZ" isimli uygulamalı eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Organizasyonun düzenlenmesindeki işbirlikleri için  Dr. Ateş Barut, Bucalemoon Organizasyondan Veteriner Hekim Kemal Beşgül, ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.