Duyuru 2014 seçim yeni yönetim listesi

Yayınlanma HABERLER

YÖNETİM KURULU

 

           ASİL                                                                          YEDEK

 

 1 -  M. Muammer SAYGILI                                     1- Evren ESİN

 2-   M. Hürcan ERTÜRK                                          2- Ceren ŞENGÜLER

 3-   T.  Murat KARABAYOĞLU                             3- Mehmet DEMİRTAŞ

 4-    Sezgin BAKKAL                                              4- Bora YANIK         

 5-     Çağdaş TEKMAN                                            5-  Oytun AYDOĞMUŞ        

 

                                       HAYSİYET DİVANI

 

         ASİL                                                                  YEDEK

 

1-Ünal ŞAHİN                                              1-  Ali    COŞKUN

2-Nevzat TÜLEK                                              2- Beyhan ERTÜRK

3-Aydın DUMAN

4-Ali KARTOP

5-Ahmet KAYA

 

DENETLEME KURULU

 

1-  Ahmet MEFUT

2-  Talat VARAL

 

 

KONSEY DELEGELERİ

 

ASİL                                                                          YEDEK

 

1-Ramazan AKIN                                                     1-Necdet ARITULUK                       

2-İbrahim İNCE                                                        2-Fatih KAVUKÇU

3-B.Hayrettin YÜKSELEN                                     3-Raşit SÖNMEZ

4-Turan ÇELİK                                                         4-Kenan ERSOY

5-Ahmet ÖZTÜRK                                                   5-Hamdi ÇETİN

6-Mehmet ÖZEN                                                      6-Hasan CANITEZ

Duyuru

Yayınlanma HABERLER

20/21-EYLÜL-2014 TARİHİNDE YAPILMASINA KARAR ALINAN ODAMIZIN OLAĞAN GENEL KURULU ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI İÇİN ÇOĞUNLUKSUZ OLARAK 27/28/ EYLÜL-2014 TARİHİNDE ODAMIZDA YAPILACAKTIR. TÜM ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR. 

GENEL KURULA DAVET

Yayınlanma HABERLER

ANTALYA  VETERİNER HEKİMLER ODASI

 

05.09.2014

 

 

Sayı: 2014/80

Konu: Genel Kurul Ve Seçimler

                                             

 

  GENEL KURUL İLANI

        

 

     ANTALYA VETERİNER HEKİMLER ODASI YÖNETİM KURULUNUN 21/08/2014 TARİH VE 393 NOLU KARARINA İSTİNADEN , ODAMIZIN OLAĞAN GENEL KURULUNUN 20/EYLÜL 2014 CUMARTESİ GÜNÜ,ORGAN SEÇİMLERİ İSE 21 EYLÜL/2014 PAZAR GÜNÜ HİZMET BİNAMIZDA SAAT 09.00-17.00 ARASINDA, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE GENEL KURULUN AYNI YER VE AYNI SAATTE 27/ EYLÜL 2014 CUMARTESİ GÜNÜ ,ORGAN SEÇİMLERİ İSE 28/ EYLÜL/2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAKTIR.

        GENEL KURUL VE SEÇİMLERE KATILMANIZI MESLEKİ SAYGILARIMLA RİCA EDERİM

 

 YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 

1- AÇILIŞ

2-SAYGI DURUŞU

3-DİVAN OLUŞUMU

4-FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI

5-DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI

6-BİLANÇONUN TETKİKİ –TARTIŞMA

7-YENİ YIL BÜTÇE TASLAĞININ TETKİKİ-TARTIŞMA

8-YÖNETİM KURULUNUN İBRASI

9-DİLEK VE TEMENNİLER

10-ORGAN SEÇİMLERİ

11-KAPANIŞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER

Yayınlanma HABERLER

v     50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı çalıştırmak zorundadır.

v     6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrası ç bendinde “çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar” iş güvenliği kanunu kapsamı dışındadır denilmektedir.

v     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri madde 6, 1. Fıkrası, a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir denilmektedir.

v     İş güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamında İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma süreleri Madde 12 de belirtilmiştir. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 8 dk. süreyle İş Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

v     İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi 1. fıkra b. bendinde tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda 6 dk. hesabı ile işyeri hekimi bulundurulmalıdır denilmektedir.

Bu nedenle öncelikle meslektaşlarımızın aşağıda belirtilenleri takip etmesi gerekiyor.

1-İşyeri SGK sicil numarasında bulunan NACE koduna göre tehlike sınıflarını belirtmeleri gerekir.

2-Bazı işyerlerinin tehlike sınıfları hatalı olabiliyor. Bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. İlk Önce faaliyet alanınız ile NACE kodundaki tanımın birbiri ile uyumlu olması gerekiyor.

3-12/07/2013 tarih ve 6495 sayılı kanunun 56.maddesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 38. maddesi 1. fıkra a bendinde yapılan değişikliklerin incelenmesi gerekiyor.

4-İşyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin belirlenmesi için aşağıdaki tablo incelenmesi gerekiyor.